POLOHOVADLÁ PRE ZVÁRANIE S ROBOTOM

Typ produktu: ROB

Jednoznačné zameranie na robotizované aplikácie sa stáva prioritným cieľom činnosti spoločnosti KOVACO.

V rámci všetkých činností spojených s realizáciou komplexných robotizovaných pracovísk spoločnosť ponúka:

 - analýzu požiadaviek zákazníka a stanovenie jednoznačného zadania

- zhodnotenie a návrh možného riešenia formou cenovej ponuky

- seriózne a rýchle jednanie o kúpnej zmluve

- projekcia, konštrukcia a výroba pracoviska

- testovanie, zváranie skúšobných vzoriek

- odovzdanie, montáž, školenie, dodávka