Inovácia výroby

 

Inovácia výroby v spoločnosti KOVACO, spol. s r.o.

Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast obstarala TruLaser 3030 Basic Edition, čím sa zvýšila konkurencieschopnosť, rozšírila výroba a posilnila pozícia spoločnosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu.

stroj laser

Obr. TruLaser 3030 Basic Edition

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej a vyspelej technológie.

Špecifické ciele boli:

- posilnenie pozície spoločnosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu

- rozšírenie výroby prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie

Projekt  zabezpečil spoločnosti rozšírenie výroby, zvýšenie kapacít ako aj schopnosť poskytovať zákazníkom komplexné riešenia. Inštalovanie novej, modernej technológie zvýšilo mieru inovatívnosti v spoločnosti a poskytol priestor na realizáciu ďalších podobných projektov v budúcnosti s cieľom rozvíjať spoločnosť a zväčšovať jej trhový podiel.

Vyspelá inovatívna technológia, ktorú spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. obstarala jej priniesla dlhodobú investíciu, ktorá sa prejavila v uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov, získaní nových a tiež možným preniknutím na nové trhy. KOVACO, spol. s r.o. podporila hospodársku činnosť a trvalo udržateľný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom zakúpenia inovatívnej technológie. 

Na realizáciu projektu bol spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 250 000,00 EUR. Aktivity projektu boli realizované od augusta 2010 do januára 2011 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti 966 41 Veľká Lehota 210.

 

logo op

www.economy.gov.sk   |   www.opkahr.sk   |   www.siea.gov.sk

Výber z produktov

  • Svahovacia hydraulicky naklápaná lopata

    Svahovacia lopata je vhodná na vyrovnávanie a čistenie výkopov, obzvlášť v kanáloch a na šikmých svahoch. Smie sa používať v zemine bez väčších kameňov a tvrdých materiálov. Svahová lopata sa môže naklápať +/- 45° vzhľadom na os stroja.Toto umožní perfektné vyčistenie a vyrovnanie výkopov aj s vykloneným výložníkom mimo os.

  • Mechanický rýchloupínač - Quick fit KOVACO

    Mechanický rýchloupínač prídavných zariadení pre rýpadlo-nakladače umožňuje veľmi rýchlu výmenu Vašej multifunkčnej lopaty za iné prídavné zariadenie.

  • Radlica na sneh V

    Vyklonenie radlice hydraulicky vpravo, vľavo alebo do oboch strán. Kopírovanie nerovností terénu a tlmenie nárazov je už v základnom prevedení. Materiál britu radlice môže byť na želanie zákazníka z HARDOX-u alebo z tvrdenej gumy.