Inovácia výroby

 

Inovácia výroby v spoločnosti KOVACO, spol. s r.o.

Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast obstarala TruLaser 3030 Basic Edition, čím sa zvýšila konkurencieschopnosť, rozšírila výroba a posilnila pozícia spoločnosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu.

stroj laser

Obr. TruLaser 3030 Basic Edition

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej a vyspelej technológie.

Špecifické ciele boli:

- posilnenie pozície spoločnosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu

- rozšírenie výroby prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie

Projekt  zabezpečil spoločnosti rozšírenie výroby, zvýšenie kapacít ako aj schopnosť poskytovať zákazníkom komplexné riešenia. Inštalovanie novej, modernej technológie zvýšilo mieru inovatívnosti v spoločnosti a poskytol priestor na realizáciu ďalších podobných projektov v budúcnosti s cieľom rozvíjať spoločnosť a zväčšovať jej trhový podiel.

Vyspelá inovatívna technológia, ktorú spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. obstarala jej priniesla dlhodobú investíciu, ktorá sa prejavila v uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov, získaní nových a tiež možným preniknutím na nové trhy. KOVACO, spol. s r.o. podporila hospodársku činnosť a trvalo udržateľný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom zakúpenia inovatívnej technológie. 

Na realizáciu projektu bol spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 250 000,00 EUR. Aktivity projektu boli realizované od augusta 2010 do januára 2011 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti 966 41 Veľká Lehota 210.

 

logo op

www.economy.gov.sk   |   www.opkahr.sk   |   www.siea.gov.sk

Výber z produktov

  • Navíjač káblov

    Navíjač káblov je zariadenie určené na navíjanie a odvíjanie elektrických káblov, ktoré sú navinuté na cievke. Navíjač káblov ponúka širokú možnosť využitia a v oblasti telekomunikácii.

  • Vidly s pridržiavačom

    Vidly s pridržiavačom sú ideálne pre farmárov na manipuláciu so slamou, balíkmi, alebo hnojom. Možno použiť ako vidly alebo drapák.

  • ZÁMOČNÍCKO-ZVÁRACIE PRACOVISKO

    Toto pracovisko slúži na kompletnú výrobu zvarencov z pripravených dielov. Na oceľový ustavovací stôl je možné pripevniť ustavovacie prípravky a všetky potrebné upínacie elementy potrebné ku kompletizácii zvarenca.