Inovácia polohovadiel


Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov

Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. je so svojím projektov s názvom „Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EÚ“ 

Investícia do Vašej budúcnosti
EU flag


Cieľom projektu bola inovácia technologického procesu zvárania veľkorozmerných zvarencov do hmotnosti 25000 kg v kusovej a malosériovej výrobe.

Dosiahnutie tohto cieľa je nástrojom k upevneniu stabilného postavenia spoločnosti na trhu a jej dlhodobej perspektívy a stability ako jedného z najdôležitejších zamestnávateľov vo svojom regióne. 

Technologickým prínosom je to, že tieto riadené polohovadlá budú dosahovať vyššiu opakovanú presnosť polohovania. Dosiahnutá presnosť polohovania umožní zváranie veľkorozmerných zvarencov na takto vybavenom pracovisku pomocou zváracieho robota v rámci malosériovej výroby takýchto zvarencov. Rýchlou adaptáciou toho istého pracoviska bude možné naprogramovaním presných opakovaných polôh prejsť aj do režimu ručného zvárania pre kusovú výrobu. V konečnom dôsledku spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. dosiahne zlepšenie celého procesu zvárania a zvýšenie podielu inžinierskej činnosti v rámci dodávky technologických zariadení pre zákazníka.

Špecifické ciele boli:

- Vypracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti

- Zvýšenie presnosti polohovania a vývoj 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg

- Uskutočnenie výskumu riadiaceho systému rady polohovadiel a komunikačnej nadstavby riadiaceho

- Prevedenie funkčných skúšok so zváracím robotom

Na realizáciu projektu bol spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok. Aktivity projektu boli realizované od mája 2010 do októbra 2012 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti 966 41 Veľká Lehota 210.

logo op

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 

www.economy.gov.sk   |   www.opkahr.sk   |   www.siea.gov.sk

Výber z produktov

  • Vidly s pridržiavačom

    Vidly s pridržiavačom sú ideálne pre farmárov na manipuláciu so slamou, balíkmi, alebo hnojom. Možno použiť ako vidly alebo drapák.

  • Veľkoobjemová lopata pre VZV

    Veľkoobjemová lopata sa používa na ľahké, sypké hmoty ako je napríklad obilie, štiepka...

  • Radlica pre traktor zadná

    Radlica je určená na odhŕňanie sypkých materiálov a počas zimného obdobia, snehu z chodníkov a iných plôch s možnosťou hydraulického vyklonenia. Radlica je vybavená gumovým alebo HARDOX-ovým britom.