ŠPECIÁLNE POLOHOVADLÁ

Typ produktu: ZP

Polohovanie je možné v dvoch osiach – otáčanie zvarenca vo vodorovnej osi a vertikálny zdvih.  Polohovadlá uplatňujú pri ručnom alebo robotizovanom zváraní metódou MIG/MAG. Najbežnejšie je používanie tohto typu polohovadiel pri výrobe vagónov, lokomotív, rôznych typov podvozkov a nádrží.

 Hlavnými prínosmi vo výrobnom procese pri práci s polohovadlami sú:

• zváranie v optimálnych podmienkach 

• vyššia produktivita a presnosť 

• veľká variabilnosť využitia

• malá zastavaná plocha

• výrazné skrátenie vedľajších časov

• zvýšenie bezpečnosti práce