Svahovacia hydraulicky naklápaná lopata

Typ produktu: SVH

Šírka lopaty: 1000 - 2000mm

Svahovacia lopata je vhodná na vyrovnávanie a čistenie výkopov, obzvlášť v kanáloch a na šikmých svahoch. Smie sa používať v zemine bez väčších kameňov a tvrdých materiálov.

Svahová lopata sa môže naklápať +/- 45° vzhľadom na os stroja.Toto umožní perfektné vyčistenie a vyrovnanie výkopov aj s vykloneným výložníkom mimo os.
3D 

 

Svahovacia hydraulicky naklápaná lopata