Zametacie zariadenie

Typ produktu: 81

Šírka zametania: 1250mm - 1800

Priemer kartáča: 500mm

Zametacie zariadenie so zbernou nádobou je určené na zametanie komunikácií, nádvorí, parkovísk a rôznych priestranstiev od smetí a odpadkov do zbernej nádoby a okamžité naloženie na odvozný prostriedok. V základnom prevedení je v cene zariadenia plávanie a tri kusy kolies pre ideálne kopírovanie terénu.

Zbernú nádobu je možné spolu s hydraulickým otváraním odmontovať a používať zariadenie napríklad na odmetanie snehu, podobne ako uhovú metlu.


3D_model 

 

Zametacie zariadenie