Zametacie zariadenie

Typ produktu: 65 a 92

Šírka zametania: 1400mm - 2400

Priemer kartáča: 600mm

Zametacie zariadenie s lopatou je určené na zametanie komunikácií, nádvorí, parkovísk a rôznych priestranstiev od smetí a odpadkov do lopaty a okamžité naloženie na odvozný prostriedok.

Oceľové kolesá proti zvýšenému opotrebeniu lopaty, kropenie vodou alebo bočná kefa ako voliteľné príslušenstvo.


3D_model 

 

Zametacie zariadenie