ZÁMOČNÍCKO-ZVÁRACIE PRACOVISKO

Typ produktu: ZAMPR

Toto pracovisko slúži na kompletnú výrobu zvarencov z pripravených dielov. Na oceľový ustavovací stôl je možné pripevniť ustavovacie prípravky a všetky potrebné upínacie elementy potrebné ku kompletizácii zvarenca.

Na stĺpe je okrem otočného žeriava a konzoly pre zvárací poloautomat posuvne uložené polohovadlo. Polohovanie je možné v dvoch alebo troch nezávislých osiach. Pracoviská sa vyrábajú s nosnosťou 500 alebo 1000kg.

Filozofia dnešných dní nám káže sústrediť sa okrem zvyšovania produktivity zvárania aj na bezpečnosť a kvalitu práce. Cestou na dosiahnutie tohto cieľa je implementácia zváracích robotov do výrobného procesu. K zvýšeniu efektivity robotizovaného zvárania je spojenie zváracieho robota s automatizáciou medzioperačnej manipulácie pomocou súradnicových polohovadiel SP.

zamocnicko zvaracie pracovisko